Zending

Mattheus 25:44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?

45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.

Laten wij niet alleen voor onszelf leven maar denk ook aan anderen en voldoen aan de opdracht die Jezus ons gaf om een getuige van Hem te zijn in woord en daad.

Onder Zending voor Israël en Stichting Christian Children vindt u meer informatie over deze projecten.