ANBI

Onze gemeente is door de Belastingdienst aangewezen als zijnde een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Voor u betekent dit dat uw giften aftrekbaar zijn. Voor ons brengt deze status zowel rechten als plichten met zich mee. Een van de plichten is de publicatieverplichting van onze ANBI-gegevens.

Onze ANBI-gegevens downloaden als pdf-bestand:

ANBI BPK Leeuwarden

 

Financiële verantwoording 2017

baten en lasten 2017

 

anbi-logo