ANBI

Onze gemeente is door de Belastingdienst aangewezen als zijnde een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Voor u betekent dit dat uw giften aftrekbaar zijn. Voor ons brengt deze status zowel rechten als plichten met zich mee. Een van de plichten is de publicatieverplichting van onze ANBI-gegevens.

Onze ANBI-gegevens downloaden als pdf-bestand:

ANBI-BPK-Leeuwarden 2022

ANBI-BPK-Leeuwarden_2022

Financiële verantwoording 2022

Baten en lasten 2022

anbi-logo