Zending voor Israël

God zegt dat Hij zal zegenen die Israël zegent. In onze gemeente gaat ons hart uit naar de messiaanse joden in Israël die het soms erg zwaar hebben. Het werk van John Pex in Eilat in “The Shelter”  steunen wij waar complete Bijbels worden uitgedeeld en evangelisatie lectuur om de Messias onder de aandacht van de Joden te brengen.

Ook het project van Christenen voor Israël, Help berooide Joodse vluchtelingen uit Oekraïne om ze terug naar Israël te brengen heeft ons zeer aangegrepen en uit genade hebben wij al een tiental Oekraïense joden terug mogen brengen. Zij leven in de Oekraïne onder erbarmelijke omstandigheden, worden gehaat en niet als volwaardige burgers aldaar gezien. Laten wij niet blijven toezien maar in actie komen met de middelen die God ons heeft gegeven opdat Zijn Naam daarin ook verheerlijkt zal worden.

Voor info: Br. F Vlak. Telnr. 0513-626550