Wie zijn wij

Sinds 1968 zijn wij, Bethel Pinksterkerk Leeuwarden, een multiculturele bijbelgetrouwe gemeente, die na gevestigd zijnde op diverse locaties in de stad nu ons eigen gebouw hebben aan de Julianalaan 2 te Leeuwarden.

Ons doel is om Jezus Christus onze Heer, Heiland, Messias en komende Hemelbruidegom
te verheerlijken door zang, Woord en gebed  in onze erediensten met aansluitend het Heilige Avondmaal.
(1 Korinthe 11:26)

Wij geloven:
– dat de Bijbel het onfeilbaar Woord van God is.
– in de drie-eenheid Gods, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest
– in het verlossende werk van Jezus Christus
– in de doop door onderdompeling in water
– de doop in de Heilige Geest, en het spreken in tongen,
– dat het Woord van God ook een Bruidswoord is en dat Hij Zijn eigendommen vormt tot Zijn Bruid door de reinigende en heiligmakend Woord van God en de Heilige Geest
– in de genezing en vrijmaking van de gehele mens naar geest, ziel en lichaam
– dat aan de hand van de Tabernakelstudie wij ons geestelijk leven kunnen toetsen
– Dat God werkt in en vanuit Zijn gemeente daarom nodigen wij u in Jezus Naam uit:


” 
Hoort, Jezus noodt U, kom tot het feest,
kom alle dingen zijn gereed,
voor arm en rijk is er plaats bereid,
trek aan thans het bruiloftskleed.

Elk die wil mag komen,
gaat tot de Koningszaal,
o zwakken en vermoeiden,
daar ‘s plaats aan ’t Bruiloftsmaal. “

 Bron: Glorieklokken 261